Vilka är vi?

Christina Erenvidh, CEE AUTO-LEARN, och

Maggis Odstam, Edu Guide,

Vi har båda mångårig erfarenhet av utbildning inom förskola/grundskola/gymnasieskola och internationellt samarbete. Tillsammans har vi planerat och genomfört ett antal EU-finansierade kurser och aktiviteter, inkluderat Arion and Erasmus+ studiebesök and större Grundtvig, Comenius och Erasmus+  partnerskapsprojekt.