Vill du arbeta med konst i klassrummet?

Vi hjälper dig!

  • Välkommen till den svenska webbsidan för ”Get Creative With Art Online” – ett EU-finansierat Erasmus + projekt, Key Action 227, ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Grekland, Italien och Storbritannien.

Via tavlor från flera nationella muséer kan vi tillsammans med barn och elever från förskola och grundskola arbeta med teman som t ex ”Natur” eller ”Vår Värld”, och därigenom utveckla kunskap och förståelse för olika frågor.

Vi tillhandahåller utbildning i materialet för dig som lärare, och du har sedan möjlighet att på egen hand eller tillsammans med dina kollegor lägga upp din planering utifrån din barn/elevgrupp.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Christina Erenvidh christinaeren@gmail.com och Maggis Odstam maggis@odstam.se